Logo participatiemarkt

De Amsterdamse Participatiemarkt beweegt je

Onderstaande organisaties nemen deel aan de Participatiemarkt. Door het filter te gebruiken kun je alvast een selectie maken welke stands je wilt bezoeken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar werk? Selecteer dan werken en vind de organisaties die arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk, begeleid werk en/of betaald werk aanbieden. Zo kun je je bezoek aan de Participatiemarkt alvast een beetje voorbereiden.

4 People Foundation

standhouders & doen

4 People Foundation is een dienstverlenende stichting die is opgezet om jongeren en volwassenen die in de knoop zitten met maatschappelijke problemen en sociale vraagstukken op weg te helpen.

lees meer

99 van Amsterdam

overig

De 99vanAmsterdam is hèt netwerk van, straks 99, werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is.

lees meer

ABC

standhouders & leren

Het ABC is een vrijwilligersorganisatie die anderstalige geïsoleerde vrouwen op weg helpt naar zelfredzaamheid door hen de eerste beginselen van het Nederlands te leren, kennis van de Nederlandse samenleving over te dragen en hen te helpen met het uitbreiden van hun netwerk.

lees meer

B&A / Civic Amsterdam

standhouders

Civic Amsterdam verzorgt de maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Oost. Naast welzijnswerk omvat dit maatschappelijke hulpverlening en tal van andere activiteiten.

lees meer

Basic Activering

standhouders

Basic Activering staat voor een aantal projecten: Basic Wheels, Basic Clean, Basic Bike, Basic Green, Basic Looks.

lees meer

Blik op Talent

standhouders, leren & werken

Blik op Talent is een jonge dynamische stichting in Amsterdam die in opdracht van de gemeente projecten uitvoert op het gebied van participatie en arbeidstoeleiding.

lees meer

BLOEM

standhouders, leren, werken & doen

Bloem is voor mannen en vrouwen die méér willen dan dagbesteding.

lees meer

Brouwerij De Prael

standhouders, leren, werken & doen

Brouwerij de Prael biedt arbeidsmogelijkheden aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij ervaren dikwijls een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Behoor je tot deze doelgroep? Bij de Prael kun je wél werk vinden.

lees meer

Buddyzorg Kuria

standhouders & werken

Buddyzorg Kuria heeft in samenwerking met het Leger des Heils Amsterdam, buddyzorg opgestart voor cliënten vanuit de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils.

lees meer

Bureau Volzin

standhouders, werken & doen

Bureau VolZin is een landelijk coaching- en re-integratiebedrijf met ruime ervaring in het begeleiden van mensen bij het werk. Dat kan zijn bij het vinden van werk, het helder krijgen waar kansen liggen binnen de arbeidsmarkt of het opnieuw weer aan de slag gaan na langdurig niet kunnen werken.

lees meer

Cliënten Informatiepunt (CLIP)

standhouders, werken & doen

Het Cliënten Informatiepunt is een cliëntgestuurd informatiecentrum binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Cliëntgestuurd houdt in dat het project voor meer dan de helft wordt aangestuurd en uitgevoerd door mensen met ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg. We verstrekken informatie, maar we zijn geen hulpverleners.

lees meer

Combiwel

standhouders, werken & doen

Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.

lees meer

De Breedijkhoeve

standhouders & werken

De Breedijk Hoeve is een biologische boerderij met honderd hectare grond in landelijk Amsterdam-Noord. Landelijk-Noord is onderdeel van Waterland-Oost, een cultuurhistorisch waardevol veenweidegebied. Onze koeien en schapen worden op een biologische manier gehouden.

lees meer

De Lokatie

standhouders, werken & doen

Stichting kringloopbedrijf De Locatie is een recycling bedrijf dat bijdraagt aan de verlenging van de levensduur van goederen.

lees meer

De Participatieraad

standhouders & werken

WAT IS DE PARTICIPATIERAAD?

De Amsterdamse Participatieraad is het officiële inspraak- en overlegorgaan van de klanten van de Participatiewet en werknemers van de sociale werkvoorziening.

lees meer

De Regenboog Groep

standhouders & werken

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De organisatie zorgt vanuit de inloophuizen voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk.

lees meer

De Waterheuvel

standhouders, leren, werken & doen

De Waterheuvel is een Amsterdamse stichting die zich bezig houdt met arbeidsrehabilitatie en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De stichting biedt arbeidstrainingen, cursussen, werkervaringsplaatsen, diverse activiteiten en de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen.

lees meer

De Windroos

standhouders & leren

Stichting de Windroos is een organisatie die zorg en onderwijs combineert. De missie van de Windroos is ‘onderwijs als middel tot herstel’. Deelnemers bij de Windroos werken aan hun dagritme en structuur, trainen hun concentratie en bouwen weer zelfvertrouwen op. Je ziet ze groeien!

lees meer

Dress for Succes

werken & doen

Dress for Success heeft als missie het bevorderen van economische onafhankelijkheid van mensen die leven van een minimuminkomen. Dat doen we door hen geschikte sollicitatiekleding te geven en te ondersteunen bij het verwerven en behouden van werk.

lees meer

Dynamo

standhouders, leren, werken & doen

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan.

lees meer

Emma at Work

standhouders

Emma at Work bemiddelt jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Het doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een zelfstandig (financieel) onafhankelijk leven op latere leeftijd worden vergroot.

lees meer

Gemeente Amsterdam

standhouders & financiers

De Participatiemarkt wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam helpt mensen, die dat niet zelf kunnen, (weer) aan het werk. Samen met o.a. UWV, werkgevers, onderwijs en gemeentelijke instanties.

lees meer

Gilde Amsterdam

standhouders & werken

Gilde Amsterdam coacht en ondersteunt Amsterdammers in hun participatie in de (Amsterdamse) samenleving.

lees meer

Heliomare

standhouders & werken

Het leven verandert ingrijpend bij een handicap, ziekte of ongeluk. Ook voor ouders, kinderen, partners en direct betrokkenen. Het leven van alledag is niet meer hetzelfde en de toekomst verandert. Heliomare ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking, zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

lees meer

Het Leerwerkbedrijf

standhouders, leren, werken & doen

Het Leerwerkbedrijf
Voor iedereen een passende werkplek.

lees meer

Home-Start

standhouders & werken

Als vrijwilliger bied je ouders een luisterend oor, vriendschappelijk contact en praktische steun. Wekelijks ga je bij ‘jouw’ gezin op bezoek. Je wordt in je werk begeleid en ondersteund door een Home-Start coördinator.

lees meer

Hulplijn Amsterdam

standhouders, leren & werken

Hulplijn Amsterdam is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie.
Al meer dan 50 jaar staan onze vrijwilligers dag en nacht klaar voor een vertrouwelijk
en anoniem gesprek met iedereen die contact met ons zoekt.

lees meer

HVO-Querido

standhouders, leren, werken & doen

HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan een zeer gevarieerde doelgroep. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en kinderen in nood.

lees meer

Inwerking

standhouders

Het team van InWerking werkt vanuit het idee dat bij de meeste mensen – jong of oud – die werkloos zijn, geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Wij zoeken daarom in elke leerling of werkzoekende naar de mogelijkheden, naar wat wel kan, rekening houdend met zijn of haar beperking(en). Elk jaar helpen wij hiermee honderden mensen aan diploma’s en banen.

lees meer

jekuntmeer.nl

standhouders, leren, werken & doen

Jekuntmeer.nl is dé site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn. MEER doen, leren, betekenen, geven, beleven, samen!

lees meer

Kwekerij Osdorp

standhouders, werken & doen

Kwekerij Osdorp is een bedrijf waarin zorg voor mensen en productie van duurzaam geteelde groenten worden gecombineerd. Onder leiding van 5 werkbegeleiders werken er dagelijks tussen de 30 en 40 cliënten in ons bedrijf, zij vinden hier een welkome dagbesteding.

lees meer

L&P Re-integratie

werken

L&P re-integratie BV is een full operationele organisatie, die samen met u kijkt naar de beste weg voor het vervullen van uw openstaande vacatures.

lees meer

Leef en leer!

standhouders

Leef en leer! is een netwerk voor alle Amsterdammers die hun Nederlands, rekenen en het werken met de computer willen verbeteren. Leef en leer! geeft zelf geen lessen, maar wijst de weg naar passend aanbod in de buurt.

lees meer

OBA

standhouders & leren

Kunt u hulp gebruiken bij het leren schrijven, lezen en spreken in het Nederlands? De OBA helpt u op weg.

lees meer

Onbeperkt aan de slag

standhouders & overig

Voor werkgevers is het soms lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden.

lees meer

Pantar

standhouders & werken

Pantar biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen krijgen naar een plek op de gewone arbeidsmarkt of zo dicht mogelijk erbij.

lees meer

Philadelphia

standhouders, leren, werken & doen

Philadelphia Amsterdam,

Ben je op zoek naar werk of dagbesteding en heb je een beperking? Philadelphia helpt je om plek te vinden waar je kan doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En wil je nog wat bijleren; daar helpen we je graag bij. Je kan bijleren en certificaten of zelfs een diploma halen.
Ben je creatief aangelegd, of meer technisch? Of vind je het leuk om het anderen naar de zin te maken? Graag zoeken we samen naar een plek die past bij jou!

lees meer

Piipol excellente whizzkids

standhouders & werken

Bij Piipol ontwikkelen excellente whizzkids waardevolle webapplicaties en voeren zij systeembeheertaken uit voor NGO’s en het midden- en kleinbedrijf. In 2014 zag Piipol, excellente whizzkids het levenslicht. Piipol wil mensen die het (net) niet redden in het reguliere bedrijfsleven de mogelijkheid geven zich te concentreren op hun kernkwaliteiten: hun ruim voorradige computertalenten.

lees meer

Roads

standhouders, sponsors, leren, werken & doen

Roads begeleidt mensen met lichte tot zware psychiatrische problemen, een justitiële of verslavingsachtergrond naar dagbesteding en werk.

Roads werkt!

lees meer

Roetz-Bikes

standhouders, werken & doen

Meet the maker: De fietsenmaker in dit geval. Roetz-Bikes worden in Nederland gemaakt, met de hand én met trots. Ons team van makers zijn mannen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook. De achtergrond van de teamleden loopt uiteen, het technisch inzicht hebben ze gemeen.

lees meer

SCIP

standhouders & doen

Scip is een verzameling van vrijwilligerswerkprojecten die allemaal zijn bedacht en worden uitgevoerd door mensen die een ingewikkeldheid hebben (gehad) op het gebied van psychiatrie, verslaving of dakloosheid.

lees meer

Stichting Prisma

standhouders, werken & doen

Actief midden in de wijk!
Stichting Prisma maakt passende vrijetijdsbesteding mogelijk voor Amsterdammers met een (licht) verstandelijke beperking om zo hun persoonlijk netwerk te versterken en deelname aan de samenleving te bevorderen. Bij Prisma zijn de deelnemers – kinderen, jongeren en volwassenen – geen cliënten maar Amsterdammers die thuis of begeleid wonen.

lees meer

Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam

standhouders, werken & doen

In het project maatjesproject Vriendschappelijk Huisbezoek uitgevoerd door de UVV Amsterdam worden ouderen en mantelzorgers gesteund. De UVV/maatjes bezoeken, begeleiden en halen boodschappen. Het begeleiden naar zorgverleners en het halen van boodschappen gebeurd door vrijwilligers die op afroep flexibel deze bijzondere dienstverlening uitvoeren.

lees meer

Stichting Volksbond Amsterdam

standhouders, leren, werken & doen

Centrum PS is een laagdrempelige inloopvoorziening in Amsterdam-West voor mensen die aanvullende ondersteuning kunnen gebruiken om zich staande te houden in de maatschappij. Het is een veilige, gastvrije plek waar bezoekers zeven dagen en vijf avonden per week binnen kunnen lopen.

lees meer

Streetcornerwork

standhouders, werken & doen

Streetcornerwork werkt primair voor (groepen) jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving.

lees meer

Swink Webservices

standhouders & werken

Swink verbetert uw aanwezigheid en prestaties op het web door analyse, een oplossingsgerichte solide aanpak en het leveren van praktische ‘handjes’.

lees meer

Talentenbeurs Amsterdam West

standhouders, leren & werken

Op de Talentenbeurs staan diverse organisaties en ondernemers uit West. Zij bieden vacatures voor (vrijwilligers)werk, stages, adviezen, leerplekken, scholingen trainingen. Je vindt er organisaties die je verder kunnen helpen om je talenten te ontwikkelen en te benutten. Het belangrijkste doel van de Talentenbeurs is dat je meteen werk maakt van je plannen. Zoeken, vinden en meteen afspreken!

lees meer

TEAM ED

standhouders, leren & werken

Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen
TEAM ED verbetert zorg- en dienstverlening door de inzet van ervaringsdeskundigen. TEAM ED heeft een grote pool van gemotiveerde ervaringsdeskundigen die ingezet worden bij opdrachten in onder andere het onderwijs, de schuldhulpverlening of in de wijk als Vliegende Brigade.

lees meer

Voorzet

standhouders & werken

ARBEID
Soms is het lastig te bedenken welk werk je wilt of lukt het gewoon niet een geschikte baan te vinden.
Misschien loop je tegen problemen aan op je werk.

lees meer

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

standhouders, werken & doen

Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Als je bepaalde vaardigheden wilt ontwikkelen, werkloos bent of op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om ervaring op te doen.

lees meer

Werkbedrijf 50|50 Leger des Heils

standhouders & werken

50|50 is een uniek, commercieel werkbedrijf van het Leger des Heils. Bij 50|50 bieden we werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat we vinden dat werken goed is voor mensen.

lees meer

WerkgeversservicePunt Groot-Amsterdam (WSP)

standhouders & overig

Werkgevers hebben een actieve rol om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. WSP ondersteunt met tools, werving, selectie en aanvraag van subsidies.

lees meer

Zone 3

standhouders, leren, werken & doen

Van wijk tot woning: schoon, heel en veilig

Wij bieden bedrijven, woningcorporaties en stichtingen diensten zoals onderhoud, schoonmaak, huismeesters, wijkbeheerders, buurtvoorlichters en inbraakpreventie. Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en werken met veel plezier aan elke opdracht: van kleinschalige schoonmaakklussen tot grootschalige, terugkerende onderhoudsprojecten.

lees meer

Site by Alsjeblaft!